ÇORUM DSİ 54. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet döneminde su işleri konusunda ilk çalışmalar 1924 yılında Nafia Müdüriyeti Umumiyesi ‘ne   (Bayındırlık Genel Müdürlüğü) bağlı olarak “Sular Umum Müdürlüğü” 1937 yılında ise “ Su İşleri Reisliği” adı altında yeniden teşkilatlanmış bu Reislik 1954 yılında DSİ Genel Müdürlüğü’ nün kuruluşuna kadar devam etmiştir.

            DSİ Genel Müdürlüğü : Yurdumuzun su ve toprak kaynaklarını geliştirerek enerji üretimi, tarımsal sulama, büyük kentlerimize içme kullanma ve sanayi kullanımı konularında faaliyet göstermektedir.

            DSİ V Bölge Müdürlüğü (Ankara) ne bağlı DSİ 54. Şube Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren birimimiz 1953 yılında Kısım Mühendisliği olarak kurulmuş. 1961 yılında Şube Başmühendisliği. 1980 yılından itibaren Şube Müdürlüğü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !